Klik hier om die volledig sinodevoorlegging af te laai wat handel oor Bybel-Media se aktiweite en fokusareas.

Klik hier